Deze workshop is speciaal gericht op meiden. Gezamenlijk bespreken we wat lichaamsgrenzen zijn. Grenzen zijn er niet om het samenleven met anderen ingewikkeld te maken, maar juist om wat kwetsbaar is te beschermen.

Aan de hand van verschillende praktische voorbeelden wordt uitgewerkt wat lichaamsgrenzen zijn, hoe je merkt wat jouw persoonlijke grenzen zijn en hoe je verbaal en non-verbaal kunt laten merken wat jouw grenzen zijn. Met behulp van een opdracht met plaatjes waarin allerlei situaties van lichamelijk contact beschreven zijn, gaan we in groepjes met elkaar in gesprek.

Tijdens de groepsgesprekken bespreken we welke situaties binnen de grens horen, op de grens (twijfelgeval) zijn of wat volgens jou buiten de grens thuishoort. Als groepje probeer je het eens te worden en leg je je mening aan elkaar uit.

Deze workshop wordt alleen aan meiden aangeboden. Doelstelling is dat meiden hun persoonlijke grenzen herkennen en deze weten te communiceren. De tijdsduur (SBU) van deze workshop bedraagt 45-60 minuten, maar kan aangepast worden naargelang de beschikbare tijd. De workshop kan aan onderbouwleerlingen, aangepast op niveau, worden aangeboden.

Studiebelasting niet van toepassing. Geen specifieke aanvangseisen benodigd.