Om het ontzorgmodel nog verder toe te passen op ons werk is er tijdens de themadag(en) in overleg een contactpersoon vanuit INSPIREd aanwezig. Deze contactpersoon is in aanloop naar de themadag(en) en op de dag(en) zelf het aanspreekpunt voor zowel de school als de workshopleiders.

Optie 1 - Los workshop pakket
De school kiest een aantal losse workshops die INSPIREd verzorgt.

Optie 2 - Deelthema ontzorging
De school kiest een bepaald thema zoals bijvoorbeeld seksualiteit of media. INSPIREd stelt op basis van het gekozen thema een thematisch workshoppakket samen voor een themadag of themaweek.

Optie 3 - Totaalontzorging
INSPIREd regelt naast het samenstellen van het workshoppakket en de bemensing, ook de inschrijfomgeving voor de leerlingen, de verdeling van de leerlingen per workshops, de uiteindelijke klassen en het gehele rooster. Op die manier hoeft de school alleen de klassenlijsten aan te leveren en wordt het geheel door INSPIREd geregeld. De school wordt hierbij helemaal ontzorgd.

Optie 4 - Meerjarenprogramma
In overleg met de school wordt er voor meerdere leerjaren een thematisch workshoppakket samengesteld. In dit totaal concept wordt in leerjaar 1 de basis van de gekozen thema’s meegegeven, in leerjaar 2 de verdieping en in leerjaar 3 de verbreding.

Optie 5 - Maatwerk programma
In overleg met de school wordt er op meerdere momenten binnen het curriculum, verspreid over het gehele schooljaar, aandacht gegeven aan persoonsvorming. Aansluitend bij de gekozen thema’s bieden wij ook ouderavonden of docententraining aan.