Stel je eens voor, dat je net als de Emmaüsgangers een moment zou wandelen met Jezus. Wat zou je zeggen? Wat zou je willen delen met Hem uit je leven? Of zou je alleen maar willen zwijgen, omdat je niet weet waar je moet beginnen? Misschien wel zuchten, huilen... of lachen, omdat je dankbaar bent voor wat je die dag hebt meegemaakt...

Het voorbeeld van de Emmaüsgangers laat zien dat Jezus luistert, onderwijst, en Zichzelf bekendmaakt. Daaruit kunnen we veel leren hoe we mogen en moeten bidden. Hoe je je mag uitspreken tegenover God. In de workshop ‘Uitgesproken’ gaan we concreet in op bidden, als machtig middel om in contact te zijn met de drieenige God. Spreek jij je uit?!

Doelstelling van deze workshop is dat jongeren inzien dat het lezen van de Bijbel en gebed onmisbaar is in een christenleven. Gebed en Bijbel zijn nét zo belangrijk als eten en drinken: het is geestelijk voedsel. Daarnaast zien jongeren in dat de Bijbel een sprekend boek is. Het is geen ‘dode letter’.

De tijdsduur (SBU) van deze workshop bedraagt 45-60 minuten, maar kan aangepast worden naargelang de beschikbare tijd. De workshop kan zowel aan onder- als bovenbouwleerlingen, aangepast op niveau, worden aangeboden.

Zelfwerkzaamheidsuren (ZWH) niet van toepassing. Geen specifieke aanvangseisen benodigd.