Veel dingen die in het verleden ‘vanzelfsprekend’ waren, zijn dat niet meer. Kleine jongens hadden gereedschapsspeelgoed en een soldatenpak, meisjes speelden met roze poppen. Je was een jongen òf een meisje.

Veel mensen zetten tegenwoordig bij deze mogelijkheden hun vraagtekens. Want wie bepaalt eigenlijk wat ‘normaal’ is en wat niet? Wat als je je als jongen of meisje niet ‘thuis’ voelt in je eigen lichaam? Tijdens deze workshop denken we na over identiteit. Kun je zelf je ‘gender’ kiezen in wat bij je past en waarom wel of niet? En brengen veel keuzemogelijkheden eigenlijk wel de vrijheid die veel mensen verlangen? Een thema dat steeds actueler wordt en elk mens raakt!

De tijdsduur (SBU) van deze workshop bedraagt 45-60 minuten, maar kan aangepast worden naargelang de beschikbare tijd. De workshop kan aan bovenbouwleerlingen, aangepast op niveau, worden aangeboden. In deze workshop wordt besproken dat er een ethisch conflict is ten aanzien van het thema gender tussen enerzijds de maatschappelijke tendens/samenleving en anderzijds het bijbelse geluid wat door de kerk vertolkt wordt. Jongeren worden bewust van deze maatschappelijke tendens, van de tijdgeest, en leren daar het bijbelse geluid tegenover te zetten. Ze worden aan het nadenken gezet en uitgedaagd om de tijdgeest tegen het licht te houden.

Zelfwerkzaamheidsuren (ZWH) niet van toepassing. Geen specifieke aanvangseisen benodigd.