Werk bepaalt voor een groot deel de maatschappelijke positie en het welzijn van mensen. Werk was in de Bijbel ook al belangrijk. Werken is een scheppingsgave. God heeft werk bedacht en wil dat wij ons werk doen voor Hem.

Hoe doe je dat en hoe ben je christen, niet alleen thuis, maar ook op je werk? In deze workshop denken we na over vragen als: wat is de zin van ons werk? Hoe kan ik nuttig werken in een omgeving waar grote concurrentie is? Hoe kan ik mijn gaven inzetten en wat is mijn roeping? Kan ik mijn normen en waarden vasthouden en toch doorgroeien in mijn vak?

Deze workshop is bedoeld voor jongeren uit de bovenbouw van HAVO/VWO of jongeren van een MBO opleiding. In deze workshop bespreken we het boek van Tim Keller Goed werk waarin hij beschrijft hoe het evangelie ons dagelijks leven en werk zou moeten beïnvloeden. Uiteindelijk gaat het er niet om wat we doen maar hoe we het doen: “Doe alles tot eer van God” (1 Korinthe 10 vers 31).

De tijdsduur (SBU) van deze workshop bedraagt 45-60 minuten, maar kan aangepast worden naargelang de beschikbare tijd. De workshop kan zowel aan onder- als bovenbouw leerlingen aangepast op niveau, worden aangeboden.

Zelfwerkzaamheidsuren (ZWH) niet van toepassing. Geen specifieke aanvangseisen benodigd.