Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene cursusvoorwaarden voor workshops en andere vormen van toerusting van INSPIREd.

Artikel 1 - Betalings en leveringsvoorwaarden
Facturen dienen binnen 14 dagen voldaan te worden.

Artikel 2 - Verwerkingstijd bereikbaarheid
Mails worden binnen 24 uur beantwoord. Offertes en programma voorstellen worden binnen één week na contactmoment met de school toegestuurd.

Artikel 3 - Communicatie
Aanvragen of andere verzoeken worden binnen een maximale termijn van 14 dagen beantwoord. Wanneer een verzoek een langere behandeltijd vergt, wordt dit gecommuniceerd.

De afnemer van onze INSPIREd producten krijgt altijd de gelegenheid om via het evaluatieformulier op de website zijn ervaringen te delen.

Wanneer telefonisch- of mailcontact gewenst is, zijn de contactgegevens van de programmamanager te vinden op de algemene gegevens pagina van de INSPIRED website.

Artikel 4 - Klachten
Voor klachten omtrent workshops of andere vormen van toerusting in de ruimste zin van het woord, hanteert INSPIREd een klachtenregeling. De regeling geeft voorschriften over de klachtindiening, de procedure van de klachtafhandeling en de samenstelling van de klachtencommissie.

Artikel 5 - Onvoorziene omstandigheden
In die gevallen waarin deze algemene cursusvoorwaarden niet voorzien, beslist INSPIREd.

Artikel 6 - Annuleringsregelement
Voor afname van de diensten van INSPIREd geldt de volgende annuleringsregeling:
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot twee weken van te voren, brengen wij 25% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot een week van te voren, brengen wij 50% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot twee dagen van te voren, brengen wij 75% van de totaalprijs in rekening.
• In het geval van annulering van workshops/de themadagen zonder verplaatsing naar een nader moment tot een dag van te voren, brengen wij 100% van de totaalprijs in rekening.

Met verplaatsing
In het geval van annulering workshops/van de themadagen met verplaatsing naar een nader moment tot twee dagen van te voren, brengen wij 25% van de totaalprijs in rekening.

Home