Je wilt als school actueel en concreet zijn en werken aan een gezonde grondhouding voor seksualiteit, mediagebruik en participatie in de maatschappij. De uitdaging is: waar geef je dit een plek? Hoe wordt de mentor of vakdocent optimaal toegerust voor deze taak? Hoe stem je de bijdrage van externe deskundigen goed af op de visie en het aanbod van school? Met INSPIREd we al vele jaren ervaring

Persoonsvorming is een gezamenlijk taak. Ouders, docenten en externe deskundigen hebben elk hun eigen rol en meerwaarde. Met INSPIREd willen we een bijdrage leveren aan deze vorming, vanuit het besef dat we diep afhankelijk zijn van het werk van de Heilige Geest. Hij maakt van dood levend en vernieuwt het hart en leven van zondaren.

Het doel van INSPIREd is om scholen te ontzorgen en te ondersteunen. INSPIREd zet in op persoonsvorming vanuit een integrale visie, gebaseerd op Bijbelse waarden:

  • Toerusting voor de mentor en docent: hij of zij blijft de belangrijkste vormer op school. Vorming begint met voorbeeldgedrag en voorleven.
  • Workshops waarin we op een pakkende manier met de leerlingen het gesprek aan gaan over de thema’s die écht spelen.
  • Leerlijnen en concepten die de school in staat stellen op een duurzame manier een vervolg te geven aan de workshops.
    Door deze drie bouwstenen te combineren werken we met impact aan persoonsvorming.

Wil je meer weten over INSPIREd? Download dan de brochure.

IKC

INSPIREd is onderdeel van het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC). Aanvankelijk werden de activiteiten van INSPIREd uitgevoerd vanuit het Landelijk Contact Jeugdwerk, de jongerenorganisatie voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sinds 1 januari 2022 is INSPIREd onderdeel geworden van het IKC. De werkzaamheden worden daarmee uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het IKC.

Heb je vragen over het werk van INSPIREd? Neem contact op via het contactformulier.