Het Let’s Move programma is zorgvuldig opgebouwd waarbij jongeren in een dagdeel op natuurlijke wijze steeds meer worden uitgenodigd om meer van zichzelf te laten zien. Hierdoor ontstaat er een sfeer van vertrouwelijkheid waarbinnen jongeren de ruimte ervaren om zich kwetsbaar op te stellen.

We zien dat dit enorm positieve gevolgen heeft voor jongeren zelf en voor de groepsdynamiek. Daarnaast geeft het docenten veel inzicht hoe je verbinding maakt met jongeren en geeft het inzage in welke problematiek er speelt bij een individuele jongere en binnen groepsverband.

Let’s Move is met name geschikt als programma voor leerlingen van een leerjaar uit de bovenbouw, maar is in overleg ook toepasbaar in andere contexten. Denk hierbij aan een kerkelijke gemeente setting of een kampweekend. In overleg maken we een programma op maat die aansluit bij de wensen en behoeften vanuit de aanvrager.

Met het programma Let’s Move leren we jongeren reflecteren op hun eigen karakter, gedrag en keuzes. Dit doen we door middel van een interactief, positief programma, afgestemd op de leefwereld van jongeren. Enthousiaste sprekers gaan samen in gesprek met jongeren over hun identiteit. Wie ze zijn, wat ze hebben meegemaakt en wat voor gevolgen dat heeft voor hun keuzes en gedrag. Let’s Move is een programma van het jongerenproject BasiC wat binnen INSPIREd wordt aangeboden.

De tijdsduur (SBU) van dit programma bedraagt een dagdeel (min. 3,5uur). Het programma wordt, aangepast op niveau, aangeboden aan bovenbouw leerlingen. Zelfwerkzaamheidsuren (ZWH) niet van toepassing. Geen specifieke aanvangseisen benodigd.